Irreecha: akka mallattoo Aadaa Oromoo fi Oromummaatti

Seensa Sabni oromoos aadaa fi seenaa mataa isaa, kan saba Kuush waliin walitti hidhatu qaba. Kanneen keessaa sirni Gadaa, kan oromoon ittiin walbulchaa ture bakka guddaa qaba. Sirni Gadaa sirna demokraasii ammayyaa waliin yeroo madaalamu seenaa uummata Afrikaa keessatti kan hiriyaa hin qabne ta’uu fi demokrasii Addunyaan kun yeroo ammaa faaristu waliin kan walqixu ykn kan caalu ta’uutti hubanna. Sirni Gadaa...

Metal & Engineering Corporation (METEC) robbed more than 1.2 billion from Oromia regional state, audit reported

Ethiopian become lawless country, Oromia audit office reported  billions of corruption every year, no one will bring Tigray corrupt companies to justice. This year more than 2.7 billion lost in corruption from Oromia. The money went to Tigray companies. Maallaqni odatarri bakka bu'e dhabe sun Agaaziif boorsaan kenname isin jennee turree mitii? Kunoo oduun miidiyaan mootummaa gadi lakkise jeneraalonni METEC...

“ABC…” AFAAN OROMOO FII OPDO

https://www.robemedia.com/wp-content/uploads/2017/06/Afaan-Oromoo-fii-OPDO.pdf

Karoora Tigree isa 2-ffaa (Plan B)

Kumsaa Walisoo irraa Akkuma uummanni Oromoo beeku, faashistiin Tigree biyya keenya (Oromiyaa) kan qabatte meeshaa waraanatti fayyadamuu qofa otoo hin taane, loltoota Shaabiyaa, loltoota ABO fi Dh. D.U.O. fi mootummoota warra lixaatti fayyadamteeti. Erga shira addaddaa Shaabiyaa wajjin xaxxee ABO qaama ce’uumsaa keessaa raayyaa lakkoofis isaa 20,000 olitti tilmaamamu akka mooratti dachaasee meeshaa hiikkatu taasiftee, warra siyaasaa hariyattee biyya dhuunfattee dabni...

HOT NEWS