Daily Archives: 2016/02/18

HUBACHIISA/ማሳሰቢያ/Warning NOTICE from Oromia in three languages

HUBACHIISA: Akeekkachiisa reefu afaan Igniliziif Amaaraatin gadi lakkifameen guyyoota as deeman keessa Oromiyaa guutuu keessatti tarkaanfiin daandii cufuu jabaatee waan itti fufuuf namoonni gara...

Arsiin Dhihaa ammatti guutummatti bilisummaa dhadhamutti jirti

Sochii guyyoota muraasaaf osoo wolirra hin citin geggeeffameen ummanni godina Arsii Lixaa sadarkaa guutummatti jechuun danda’amuun naannoo isaa harka lukkee Woyyaanee, OPDOtii, baafachuu danda’eera....