Daily Archives: 2016/03/31

video

Erga hoomii Ergaa hoomii salalee dhiiraa gabarree? Jettii ijoleen Agarii tulluu!

Erga hoolaa Qaallee mataa gnaachuu baree, Erga hoomii  ergaa hoomii salalee dhiiraa gabarree? Jettii ijoolleen Agarii Tulluu!