Daily Archives: 2016/05/14

Eebba Kitaaba ‘Imimaan Hin Qoorre’ jedhu kan Abdii Luucceetin barreeffamee irratti

Eebba Kitaaba 'Imimaan Hin Qoorre' jedhu kan Abdii Luucceetin barreeffamee irratti dargaggeeyyin Oromopo bifa kanaan tokkummaafi murnannoo agarsiisan.