Time line of top 10 Oromo Bilisummaa/Freedom songs of 2015

0
914
Oromo Resistance songs 2015

Hawi Tezera

Oromo love you, you are a Wonderfull gift to our society, we appreciate your courage and sacrifice! Qabsoon Kengaa ittii fuffaa, mutummaan tigrottaa ni kuftii shakkii tokko mallee!
Hawi Tezera

Ka i Qeerroo

You are a gift to the Oromo nation! the peaceful people! Oromoon sii jalattaa!

Jafar Yusuf

Obollessoo maal siin jeenna, attii duni’aa saba kennattii, waaqqayyoo umrii siif ha’kennuu, Oromoon ni billisomottii shakki tokko malee! A mazing courage! you contributed a lot to Oromo struggle against TPLF fascism!

Wal Irratti Hin Laallu

Amazing courage!

Caalaa Bultumee

Yaa leencaa Oromo! kutannoodhaan dinnii Oromo fundurraa dhabattee waan dandessuu keennuu kettiif ba’ee sitti bonnaa! Moottummaan Tigree ni kuftii shakki tokko mallee! Oromoon ammaan boddaa dubattii hin debi’uu! ni moona! Down with TPLF fascism!

Qeeransoo

Symbol of Qeerroo Billisummaa!

Shukri Jamal

Dinne!

Dinne!

Ya’aa Obolessoo, motummaan Tigree ni kuftii shakkii tokkoo mallee, ejennoo kettiif Oromoon sittii gamadaa jabadhuu! Ni moonnaa!

Mulu Bekele

Jabadhuu addee, Oromoo haan godhaa jittuun siittii bonaa, shakkii tokkoo malee aka mottummaannii Tigree kuftuu ni beknaa, kanaffuu wantii ati godhaa jirtuu qabsoo Oromottiif wantaa gudhaadhaa

Dubbiin Akkana

Oromo appreciate your determination and courage! Oromoon murannoo fi soda dhabuu kettiif ba’ee si dinkiseffattaa!

Joorji Abbuu

“Hinafu jettee” jirtaa attuu, Billusummannii Oromoo hin hafu, motummaan Tigree gonkummaa Oromo ofi jalatti humnaan bulchuu hin dandessuu, ni moonaa!

Hin Hafu!

“Hin Hafu! jeettee atu, Oromoon Billissaa ba’uun hin hafu, moottumman Tigroottaa kuffuun ishii hin hafu, Oromoon aba biyyaa ta’uun hin hafu! Jabadhuu!

Saliha Sami

“Maaliif” Agaziin ummattaa Oromoo fixaa?, Maliif mottummaan Tigree Oromoo irrattii rooriftii? Dubree teegnaa shakkii tokko malee ni moonnaa!

Maaliif

Maaliif Tigreen saba keegnaa mittii? jabadhuu sittii boonaa!

Robera Amanu

Jabaa koo! bayeee bayee galatommii hojjii kettiif, Oromoon ba’ee sii jalattaa!

Goota Oromoo

Yaa kormaa attii nu’iif gotta jabadhuu! Oromoon ni billisomtii!

Kadir Martuu

“Barataa biyaa koo baromassa kutan”, Oromoon bilissaa ba’uutu irra jira, bara baraaf gaddaddoo jibinnee jira jedhuu!

Barataa Biyaa Koo Baromassa Kutan

“Billissummadhaa gafiin baratootaa kegnaa jettee bari” nu’ii hunduu billumma barbannaa, nuuf jiradhuu

Umar Suleyman

Lakki Yaa Wayyaanee” yaa dhiirraa kengaa toftaa atti Qabsoo Oromoottiff gamachettiif kabajaa gudaa siif lana, nuuf jiradhuu. Waan gochuu dandessuu hunda godhuuf dubattii hin debi’iin.

Lakki Yaa Wayyaanee

Oromoon shakki tokko malee billissaa ni ba’aa, kuffattiin moottumma Tigree sakki hin Qabu, Oromoon bifa tokkoon looluuttu irra jira.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here