Daily Archives: 2016/06/03

Bekele Gerba’s speech at the court in Amharic and Afaan Oromo, the the TPLF...

Guyyaa har’aa Obboo Baqqalaa Garbaa Kaanaateeraa keessaa; Kofoo gabaabduu fi miila duwwaa mana murtiititti dhiyaatan; ” Gaggeessitoonni Bulchiinsa Manneen Sirreessaa hamma hin jijjiiramnetti jiruun keenna...