RMN team sent the following email to powerless Ethiopia cabinet members

0
422

Robe Media <robemedia2016@gmail.com>

2:43 PM (0 minutes ago)

to abrarisultan, adamugosa, ahmedshide, almzeh, amin_abdulkadir, bedreawede, biyyajalala, boruuahmeed, dawoodmohamme, der.kuma, dgmichael33, ebdebela, fmoh.md, fuadharari, garbaabaa, gelasil_69, Girma_Kassaye, hassenkhalid6, juneydimocis, mfrenesh, mismek, mitkas2006, rabbirrakhalid, riektuang, shekemal
Dear Cabine members,
We know you have no power in TPLF dominated regime, but we have an obligation to let you know that the unfair, unjust and partial treatment of the TPLF dominated regime against Oromo students is worrisome. We oppose the rescheduled exam date for the  12 grade national exam because the  date align with Muslim holiday and the Oromo student who have been protesting against the Tigray TPLF fascism for the past 6 months haven’t gotten enough makeup and preparation time. We would like to encourage you to reverse the ministry of Education decision if you have a say in the government decision process!
 
It’s to be recalled that, having been forced by the ‪#‎OromoProtests‬ movement to cancel the unfair exam schedules for this academic year’s EUEE, the regime carelessly & haphazardly re-scheduled to conduct or administer the national examinations during the final days of the Ramadan holy month. The Ethiopian Muslim students in particular & the wider Muslim community in general obviously rejected this blatantly discriminatory moves of the regime, for very legitimate reasons much like that of the #OromoProtests.
Afaan Oromo,
Aka moottuumma Tigreen hoganamtuu kessatti ango hin qabnee ni bakna, haa ta’uu malee nu’ii hojjii mottummaan Tigroottaan hogganamtuu bartoottaa Oromorrattii gadhaa jirtuu isiin yadachissuuf ni dirqamnaa.

Sagantaan qormaataa baye gabaabina yeroo irras dabree rakkoo biraas akka qabu barattootaafi barsiistotarraa hubachuu dandeenyee jirra . Kunis sagantaan haarofti bahe dhuma baatii Sooma Ramadaanaa Amantii Islaamaa waan ta’eef sababa lamaan sirrii akka hin tayin hubanneerra.

1) Akkuma Saatibsiin mirkaneessetti sammuun ilma namaa yeroo qormaataa sirritti yaadudhaaf dhiyeessa nyaataa guddaa ( high energy supply) fayyadama. Yeroon Ramadaanaa sammuun ijoollee soomtuu waan laafuf yeroo kanatti barattoonni guyyaa gutuu taa’anii qoramuu akka hin qabne beektonni ni gorsu. Keessattuummoo dhimmichi dhimma amantii kan ta’eefii qormaatichii kanneen soomaniifii hin soomne kan fudhatan waan ta’eef Loogii ifa ta’etti ( Clear Discrimination) ilaalamuu ni danda’a. Kunimmoo waliif yaadinsa hawaasni keenna qabuufii heera biyyattiitis kan diigudha;

2) Ibsa yeroo lammataatif baftan irratti qormaatichi guyyaa ayyaanaa irratti akka hin kennamne ibsitanii jirtu . Kana jechuun ayyaana duraafi booda qormaatni ni kennama jechuudha. Hawaasni keenna immoo yeroo ayyaanaa gammachuudhaan oliif gadi waan fiffiiguuf xiyyeeffannaan barattootaa hatuuf qormaataaf akk qalbii guutuu hin kennine isaan taasisa. Kanaafuu guyyaa akkanaa irratti qormaata kennuun hordooftoota amantichaa ta’anii kanneen qoramaniif miidhaa guddaa qaba .

Yoo biyyaa sana kessattii ango kan qabduu tattaan aka rakkina kana laltan isiin yadachifna!

Amharic
ቀድሞ የነበረው የከፍተኛ ትምህርት መግቢያ ፈተና መርሃ ግብር በ#OromoProtests እንቅስቃሴ አስገዳጅነት እንዲሰርዝ ከተደረገ በኋላ፣ ስርዓቱ ፍጹም ንቀትና ማን አህሎኝነት በተሞላበት አካሄድ አዲሱ የፈተናው መርሃ ግብር በረመዳን ወር መጨረሻ ቀናት ላይ እንዲውል መወሰኑ የሚታወስ ነው። የኢትዮጵያ ምስሊም ተማሪዎችም ሆኑ አጠቃላዩ የሙስሊም ማህበረሰብ ይሄንን ፍትሃዊነት የጎደለው የፈተና መርሃ ግብር ተቃውመውታል። በዚህ ረገድ ሁሉም ከጎናቸው እንደሚሰለፍ አይጠረጠርም።
With Best Regards,
Robe Media Network (RMN) team!
Victory to the People! Down with TPLF fascism!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here