Daily Archives: 2017/01/16

Gaafii Ummataawaliin Dhahanii Bira Darbuuf Yaaluun Essanuu Nama Hin Gahu!

Xumura Abbootii irree! Baarentuu Gadaa Irraa Ummanni rakkatu malee gaafii hin kaasu, hin lolu, miidhamu malees hin iyyatu, hin fincilu. Ummata miidhamee gaafii kaase ammoo sobuu...