“ABC…” AFAAN OROMOO FII OPDO

https://www.robemedia.com/wp-content/uploads/2017/06/Afaan-Oromoo-fii-OPDO.pdf

Karoora Tigree isa 2-ffaa (Plan B)

Kumsaa Walisoo irraa Akkuma uummanni Oromoo beeku, faashistiin Tigree biyya keenya (Oromiyaa) kan qabatte meeshaa waraanatti fayyadamuu qofa otoo hin taane, loltoota Shaabiyaa, loltoota ABO fi Dh. D.U.O. fi mootummoota warra lixaatti fayyadamteeti. Erga shira addaddaa Shaabiyaa wajjin xaxxee ABO qaama ce’uumsaa keessaa raayyaa lakkoofis isaa 20,000 olitti tilmaamamu akka mooratti dachaasee meeshaa hiikkatu taasiftee, warra siyaasaa hariyattee biyya dhuunfattee dabni...

Shiftoonni Waliin Dhahuu Itti Fufan!

Baarentuu Gadaa Irraa Shiftoonni sirna hin beekan, seeras hin qaban, seerri isaan hin abboomu. Safuu, duudhaa , namni maal naan jedhaan isaan bira hin jiru. Bor maal taanaanis qayee shiftootaa hin jiru. Shiftoonni waan saamamu argannaan weeraranii abbaa qabeenyichaa ajjeesuun, irraa hari’uun, hidhanii dararuun saamanii nyaachudha. Shiftoonni har’a maqaa mootummaatiin  Impaayeera Itiyoophiyaa weeraranii  saboota biyyattii fixaa fi saamaa jiran Wayyaanoonni kanaaf...

Hoggantoonni TPLF miseensota Koree Giduugalaa ta’an walgahii ariifachiisaadhaaf Maqaleetti yaamuun dhagahame.

Adem Misoma Hoggantoonni Wayyaanee TPLF miseensota koree jidugalaa walgahii ariifachiisaadhaaf Maqaleetti waamamuu gabaasan.nu dhaqabe tokko Akka maddeen jedhanitti walgahiin kun Ebla 12,2017 hanga 14,2017tti deemsisama. Ajandaan marii isaanii wal falmii gidduu isaanitti uumamuun addaan isaan qoqqoodee ture furachuuf akka tahetu himama. Gareen Sebaat Naggaan hoogganamuu fi gareen Abbay Walduu Samooraafaa dabalatu walgidduutti rakkoo qabaachuun ibsameera.

HOT NEWS