Video

Irreecha: akka mallattoo Aadaa Oromoo fi Oromummaatti

Seensa Sabni oromoos aadaa fi seenaa mataa isaa, kan saba Kuush waliin walitti hidhatu qaba. Kanneen keessaa sirni Gadaa, kan oromoon ittiin walbulchaa ture bakka guddaa qaba. Sirni Gadaa sirna demokraasii ammayyaa waliin yeroo madaalamu seenaa uummata Afrikaa keessatti kan hiriyaa hin qabne ta’uu fi demokrasii Addunyaan kun yeroo ammaa faaristu waliin kan walqixu ykn kan caalu ta’uutti hubanna. Sirni Gadaa...

TPLF arrested 34 low level BEADEN and OPDO members in the name of corruption (full list)

Where are the name of TPLF members who sucked the resource of the government? Are you kidding or what? Where are the name of the people who corrupted 70 billion from failed Sugar factories?TPLF arrested 34  low level BEADEN and OPDO officials, businesspersons and brokers for alleged corruption amounting to more than 1.15 billion birr. Below is the list...

TPLF members didn’t pay the land tax after evicting Gambella farmers

We have to fight the minority apartheid to reclaim our country, no other way forward!Here is the list of TPLF members who didn't pay the land tax after evicting the farmers from Gambella region. Our poor farmers are paying 200% tax, but the member of the apartheid gang wouldn't pay a penny. Judge yourself what is going in the...

Karoora Tigree isa 2-ffaa (Plan B)

Kumsaa Walisoo irraa Akkuma uummanni Oromoo beeku, faashistiin Tigree biyya keenya (Oromiyaa) kan qabatte meeshaa waraanatti fayyadamuu qofa otoo hin taane, loltoota Shaabiyaa, loltoota ABO fi Dh. D.U.O. fi mootummoota warra lixaatti fayyadamteeti. Erga shira addaddaa Shaabiyaa wajjin xaxxee ABO qaama ce’uumsaa keessaa raayyaa lakkoofis isaa 20,000 olitti tilmaamamu akka mooratti dachaasee meeshaa hiikkatu taasiftee, warra siyaasaa hariyattee biyya dhuunfattee dabni...

HOT NEWS